104
79
84
267
88
88
103
279
40
26
23
89
38
36
38
112
28
37
46
111
27
9
16
52
23
13
20
56
17
19
18
54
16
25
24
65
15
14
23
52
 
โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 19 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 20 ธันวาคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 21 ธันวาคม 2558
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
09:00 จักรยาน - BMX - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1  
สนาม BMX จ.ชัยนาท
09:00 จักรยาน - BMX - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2  
สนาม BMX จ.ชัยนาท
09:00 จักรยาน - BMX - หญิง  รอบคัดเลือก  
สนาม BMX จ.ชัยนาท
09:00 จักรยาน - BMX - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนาม BMX จ.ชัยนาท
09:00 จักรยาน - BMX - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
สนาม BMX จ.ชัยนาท
09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
กาฬสินธุ์ 2  vs  เพชรบุรี 2
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
09:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
ลานกีฬาอุทยานสวรรค์
09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81  
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82  
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 131  
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 130  
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 201  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 234  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:02 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 202  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:03 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 235  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:04 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 203  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:05 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 236  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:08 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 204  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:09 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 237  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:12 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 238  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:13 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 205  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:16 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 239  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:21 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 240  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:22 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 206  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:24 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 241  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:25 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 207  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:27 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 208  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51  
อ่างทอง  vs  ตาก
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
09:33 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 242  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:35 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 243  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:36 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 209  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:38 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 210  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:39 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 244  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:42 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 246  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 245  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 213  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:48 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 211  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:50 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 247  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
09:59 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 214  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.03 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 215  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.03 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 248  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.07 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 216  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.08 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 249  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.09 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 250  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.09 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 217  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.11 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 251  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.11 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 218  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.13 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 219  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 220  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.19 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 252  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.19 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 221  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.20 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 222  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.38 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 223  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10.43 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบที่ 2  คู่ที่ 212  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
กาฬสินธุ์  vs  ขอนแก่น
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
10:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
10:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
10:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
10:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
10:15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
10:29 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 253  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
ลานกีฬาอุทยานสวรรค์
10:35 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 254  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:39 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 224  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 255  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:45 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 225  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:49 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 257  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:54 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 256  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:55 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 258  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
10:55 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 226  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
11:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52  
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
11:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52  
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 228  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 227  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
11:05 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 229  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
11:20 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 230  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
11:24 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 231  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
11:25 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 232  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
11:34 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 233  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
12:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
12:30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 261  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 273  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:10 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 262  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 263  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:15 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 274  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:24 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 264  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:27 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 275  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:29 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 265  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:29 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 266  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 267  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:40 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 276  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:49 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 268  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:52 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 269  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:53 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 277  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:55 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 270  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:57 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 271  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
13:59 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 272  
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา