ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ยกน้ำหนัก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:30
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
2
09:30
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
3
09:30
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
4
09:30
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
5
09:30
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
6
09:30
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
7
11:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม - รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
8
11:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
9
11:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ