รายการ ยกน้ำหนัก สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
141
ยโสธร
ยโสธร
2
141
พัทลุง
พัทลุง
3
145
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4
155
ชุมพร
ชุมพร
5
187
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
6
200
ยโสธร
ยโสธร
7
203
อุดรธานี
อุดรธานี
8
35
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
9
38
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10
71
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
11
76
นครสวรรค์
นครสวรรค์
12
171
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
13
192
ชุมพร
ชุมพร
14
207
ชลบุรี
ชลบุรี