รายการ ยกน้ำหนัก คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09:30 .
สนาม
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
33
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
53
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
3
63
ยโสธร
ยโสธร
4
77
ระยอง
ระยอง
5
101
พัทลุง
พัทลุง
6
122
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7
146
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8
157
ตาก
ตาก
9
202
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
10
212
ระยอง
ระยอง
11
31
ชุมพร
ชุมพร
12
36
มหาสารคาม
มหาสารคาม
13
60
ชลบุรี
ชลบุรี
14
93
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
15
148
สุโขทัย
สุโขทัย
16
167
ยโสธร
ยโสธร
17
190
นครสวรรค์
นครสวรรค์
18
205
อุดรธานี
อุดรธานี