รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2558

โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
09:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
12:30
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
16:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - ชายเดี่ยว
รวม โบว์ลิ่ง  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table