รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2558

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ร้อยเอ็ด  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
อุตรดิตถ์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 5
ตรัง  vs  พัทลุง
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 7
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 8
ร้อยเอ็ด  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  ยะลา
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ชัยภูมิ  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
ชัยภูมิ  vs  น่าน
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  ยะลา
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 15
พัทลุง  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
รวม เซปักตะกร้อ  16 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
10:00
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 2
ราชบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:40
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย A  คู่ที่ 3
สงขลา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
11:20
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย B  คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:10
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 20
อุบลราชธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 21
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 23
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 24
พระนครศรีอยุธยา  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  5 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
อ่างทอง  vs  ตาก
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
13:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
ราชบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่ 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
09:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - หญิงคู่
หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - หญิงคู่
ชายคู่ 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
12:30
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - ชายคู่
ชายคู่ 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
16:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - ชายคู่
รวม โบว์ลิ่ง  4 รายการ  
 
ฟันดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
ลพบุรี 4  vs  ชุมพร 3
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
อุบลราชธานี 3  vs  นครราชสีมา 2
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 15
นนทบุรี 2  vs  ชุมพร 2
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 18
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบแรก
09:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
นครราชสีมา 3  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 26
เชียงใหม่ 2  vs  ชลบุรี 4
 รอบแรก
09:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบแรก
09:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  อุบลราชธานี 2
 รอบแรก
09:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 27
มหาสารคาม  vs  นครปฐม 2
 รอบแรก
09:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 14
อุบลราชธานี 4  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
นครราชสีมา 4  vs  ปัตตานี 3
 รอบแรก
09:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 31
นครสวรรค์ 3  vs  นครปฐม 3
 รอบแรก
09:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร 3  vs  นครราชสีมา 2
 รอบสอง
10:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 41
ลพบุรี 2  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 45
นนทบุรี 3  vs  ชลบุรี 4
 รอบสอง
10:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 46
มหาสารคาม  vs  เชียงใหม่ 3
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 42
ปัตตานี 2  vs  นนทบุรี 2
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 38
นครราชสีมา 3  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 34
สระบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบสอง
10:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 39
ชลบุรี 2  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
10:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 43
ลพบุรี 3  vs  ปัตตานี 3
 รอบสอง
10:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 47
เชียงใหม่ 4  vs  สมุทรปราการ 3
 รอบสอง
10:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 48
นครสวรรค์ 3  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสอง
10:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 44
ชุมพร 3  vs  ชลบุรี 3
 รอบสอง
10:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 40
ชุมพร 2  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 36
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ชุมพร 2
 รอบแรก
11:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
11:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
11:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 13
ปัตตานี 4  vs  ชุมพร 3
 รอบแรก
11:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 14
ลพบุรี 4  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบแรก
11:10
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ 2  vs  ชลบุรี 2
 รอบแรก
11:10
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
11:10
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ 3  vs  ชลบุรี 3
 รอบแรก
11:10
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 11
ภูเก็ต 2  vs  ลพบุรี 3
 รอบแรก
11:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 15
ภูเก็ต 3  vs  ศรีสะเกษ 4
 รอบแรก
11:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 23
ปัตตานี 4  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสอง
11:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  ชลบุรี 2
 รอบสอง
11:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 21
ปัตตานี 2  vs  ชลบุรี 3
 รอบสอง
11:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 22
ลพบุรี 3  vs  ปัตตานี 3
 รอบสอง
12:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบสอง
12:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 24
ภูเก็ต 3  vs  ชลบุรี 4
 รอบสอง
12:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 18
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
12:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 49
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
12:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร 3  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
12:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 53
ลพบุรี 2  vs  นนทบุรี 2
 รอบสาม
12:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 55
ชลบุรี 4  vs  เชียงใหม่ 3
 รอบสาม
12:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 56
เชียงใหม่ 4  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสาม
12:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 54
ปัตตานี 3  vs  ชลบุรี 3
 รอบสาม
12:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 52
ชลบุรี 2  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
12:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร 2  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
12:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 57
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสี่
12:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 59
ลพบุรี 2  vs  ชลบุรี 3
 รอบสี่
12:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสาม
12:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 26
ชลบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบสาม
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 60
ชลบุรี 4  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสี่
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร 3  vs  ชลบุรี 2
 รอบสี่
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 27
ปัตตานี 2  vs  ปัตตานี 3
 รอบสาม
13:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร 4  vs  ชลบุรี 4
 รอบสาม
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 61
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 62
ลพบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบรองชนะเลิศ
14:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบรองชนะเลิศ
15:50
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 30
ปัตตานี 2  vs  ชลบุรี 4
 รอบรองชนะเลิศ
15:50
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 63
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร 4
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี 2
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
รวม ฟันดาบสากล  69 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  ลำปาง
 รอบแรก
18:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
กำแพงเพชร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
20:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
สงขลา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
13:06
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
บึงกาฬ  vs  กระบี่
 รอบแรก
13:20
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
13:30
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:35
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1017
บุรีรัมย์  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:50
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1018
นครพนม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:05
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1019
อุตรดิตถ์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:19
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1020
ฉะเชิงเทรา  vs  ลำปาง
 รอบแรก
14:27
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1021
ภูเก็ต  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
14:45
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1022
กรุงเทพมหานคร  vs  พังงา
 รอบแรก
14:55
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1023
สุราษฎร์ธานี  vs  สระบุรี
 รอบแรก
15:15
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1024
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:20
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
ลำพูน  vs  ระยอง
 รอบแรก
15:40
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  แพร่
 รอบแรก
15:50
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
สุพรรณบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:57
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
สงขลา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
16:02
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
พะเยา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
16:08
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1025
ปทุมธานี  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:15
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1026
สุรินทร์  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
16:24
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1027
พะเยา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:41
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1028
อุตรดิตถ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:53
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1029
ระนอง  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
17:13
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1030
ชัยนาท  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:30
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1031
สุพรรณบุรี  vs  นครนายก
 รอบแรก
17:45
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1032
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:50
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 24
เลย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
18:00
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
18:16
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 26
ระนอง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
18:30
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 27
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
18:45
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 28
ชุมพร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
18:52
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 29
สตูล  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
19:06
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  31 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
10.00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
10:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย
รวม ยิมนาสติก  2 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  นครนายก
 รอบแรก
08:00
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
อุบลราชธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:30
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:30
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 700 เมตร ชาย 1 คน   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 1 คน
คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:37
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:44
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน    Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:51
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:58
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:05
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:12
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
คยัค ชาย 1 คน (k1) 700 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:19
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:26
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:33
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน    Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:47
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:54
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:01
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน    Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:08
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน
คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:15
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:22
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน    Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:29
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:36
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:43
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
คยัค 700 เมตร หญิง 1 คน   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:57
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิง 1 คน
คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:04
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:11
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:18
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน
เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:25
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 700 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:32
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 700 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:39
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:46
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:53
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:00
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน    Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:07
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร ชาย 2 คน   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:14
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชาย 2 คน
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:21
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:28
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:35
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:42
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:49
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน
เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:56
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
13:03
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
13:10
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
คยัค 700 เมตร ชาย 1 คน 
 รอบแก้ตัว
13:17
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 1 คน
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:24
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน 
 รอบแก้ตัว
13:31
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน  
 รอบแก้ตัว
13:38
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน 
 รอบแก้ตัว
13:45
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 700 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:52
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 700 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย 
 รอบแก้ตัว
13:59
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
14:06
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน 
 รอบแก้ตัว
14:20
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน
คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน 
 รอบแก้ตัว
14:34
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน 
 รอบแก้ตัว
14:41
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน 
 รอบแก้ตัว
14:48
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน
เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:55
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง 
 รอบแก้ตัว
15:02
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย 
 รอบแก้ตัว
15:09
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน 
 รอบแก้ตัว
15:23
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
15:37
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
15:44
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน  
 รอบรองชนะเลิศ
15:51
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
15:58
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
16:12
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
16:26
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
16:47
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
17:01
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
17:08
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
17:15
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
17:22
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน
เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
17:29
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
17:36
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
17:43
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
17:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
17:57
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
18:04
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน
เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
18:11
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
18:18
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
18:25
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
รวม เรือพาย  78 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 3
ชัยภูมิ  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 6
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
09:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  เพชรบุรี 2
 รอบแรก
09:45
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2
เพชรบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:45
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3
จันทบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:30
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
10:30
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 4
ชัยนาท  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
11:15
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี 2
 รอบแรก
11:15
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
เพชรบุรี  vs  สงขลา 2
 รอบแรก
14:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 6
พัทลุง  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
14:45
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
14:45
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 7
กาฬสินธุ์ 2  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
15:30
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
สงขลา  vs  ลำปาง
 รอบแรก
15:30
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 8
สงขลา 2  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:15
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  15 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:30
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
อ่างทอง  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 3
สุรินทร์  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
12:00
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:30
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 5
สระบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 6
อุตรดิตถ์  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
รวม ฮอกกี้  11 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:30
ลานกีฬาอุทยานสวรรค์
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
19:00
ลานกีฬาอุทยานสวรรค์
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
20:30
ลานกีฬาอุทยานสวรรค์
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
22:00
ลานกีฬาอุทยานสวรรค์
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table