รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2558

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
กระบี่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  8 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A
เครื่องบินจำลองบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F6 ท่าบินประกอบเสียงดนตรี 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F6 ท่าบินประกอบเสียงดนตรี
รวม กีฬาทางอากาศ  2 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (50 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนนครสวรรค์ - กรุงเทพมหานคร
Official
จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (50 กม.)
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (30 กม.)   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนนครสวรรค์ - กรุงเทพมหานคร
Official
จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (30 กม.)
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A
สมุทรสาคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครสวรรค์
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B
อำนาจเจริญ  vs  กำแพงเพชร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย C
เชียงใหม่  vs  นราธิวาส
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย E
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย F
สมุทรสาคร 2  vs  ภูเก็ต 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย F
เชียงใหม่ 2  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย G
อำนาจเจริญ 2  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย G
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย H
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   สาย A
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B
ลำปาง  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย E
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย F
สมุทรสาคร 2  vs  กำแพงเพชร 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย G
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย H
ลำปาง 2  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลชาย   สาย A
ภูเก็ต  vs  ลำปาง
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B
พระนครศรีอยุธยา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B
นครสวรรค์  vs  กำแพงเพชร
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย C
นราธิวาส  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย E
กำแพงเพชร 2  vs  นราธิวาส 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย F
สมุทรสาคร 2  vs  เชียงใหม่ 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย F
ภูเก็ต 2  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย G
อำนาจเจริญ 2  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย G
นครสวรรค์ 2  vs  สุโขทัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย H
สุราษฎร์ธานี2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   สาย A
น่าน  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C
สุโขทัย  vs  สุราษฎร์ธานี2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D
กำแพงเพชร  vs  ภูเก็ต 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย E
นครราชสีมา  vs  น่าน 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย F
กำแพงเพชร 2  vs  ราชบุรี 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย G
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย H
สุราษฎร์ธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
รวม ซอฟท์เทนนิส  38 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย M  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย N  คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
12:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย N  คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  5 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 19
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 20
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
อุตรดิตถ์  vs  พัทลุง
 รอบสอง
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 24
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 27
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 29
ราชบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 31
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 32
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
รวม เซปักตะกร้อ  16 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย C  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
11:20
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย D  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:10
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 25
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม เทนนิส  4 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 7
พิจิตร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 9
ราชบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 11
ลพบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 12
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 13
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 15
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 16
ชัยภูมิ  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 17
นครสวรรค์  vs  ระนอง
 รอบแรก
14:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 18
เชียงราย  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 19
นครราชสีมา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
14:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 20
เพชรบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
14:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  13 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
ระนอง  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
รวม เนตบอล  5 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
นครนายก  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 9
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 10
จันทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 11
ภูเก็ต  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
นครพนม  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
นครสวรรค์  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - ชายคู่
รวม บิลเลียด  5 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
สุรินทร์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย 
นครสวรรค์  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง 
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง 
อุดรธานี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง 
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม แบดมินตัน  6 รายการ  
 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
09:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - ชายคู่
ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - ชายคู่
คู่ผสม 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
12:30
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - คู่ผสม
คู่ผสม 
 รอบสะสมคะแนน (ชิงชนะเลิศ)
16:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - คู่ผสม
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - คู่ผสม
รวม โบว์ลิ่ง  5 รายการ  
 
ฟันดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
ลพบุรี 2  vs  ภูเก็ต 3
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 26
ศรีสะเกษ 2  vs  สมุทรปราการ 3
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 18
นครราชสีมา 2  vs  นนทบุรี 2
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
ลพบุรี 3  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:10
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 27
นครราชสีมา 4  vs  ภูเก็ต 4
 รอบแรก
09:10
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
สมุทรปราการ  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:10
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
นครปฐม 4  vs  นครนายก
 รอบแรก
09:10
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
ภูเก็ต 2  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 15
ชุมพร 2  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 31
อุบลราชธานี 2  vs  ศรีสะเกษ 3
 รอบแรก
09:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
นครราชสีมา 3  vs  ชุมพร 3
 รอบแรก
09:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 45
ปัตตานี 3  vs  สมุทรปราการ 3
 รอบสอง
09:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 33
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 37
ลพบุรี  vs  ภูเก็ต 3
 รอบสอง
09:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นนทบุรี 2
 รอบสอง
09:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 42
ปัตตานี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบสอง
09:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 38
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 34
นครปฐม 2  vs  นครปฐม 3
 รอบสอง
09:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 46
นครราชสีมา 4  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสอง
09:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 47
ชลบุรี 4  vs  ชุมพร 4
 รอบสอง
10.00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 35
ภูเก็ต  vs  นครนายก
 รอบสอง
10.00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 39
สิงห์บุรี  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบสอง
10.00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 43
ชลบุรี 3  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10.00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 44
นครราชสีมา 3  vs  ลพบุรี 4
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 40
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 36
ภูเก็ต 2  vs  ชลบุรี 2
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 48
ศรีสะเกษ 3  vs  ปัตตานี 4
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 49
ชลบุรี  vs  นครปฐม 3
 รอบสาม
10:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 51
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
10:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 55
ปัตตานี 3  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสาม
10:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบสาม
10:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 54
ชลบุรี 3  vs  ลพบุรี 4
 รอบสาม
10:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 56
ชลบุรี 4  vs  ปัตตานี 4
 รอบสาม
10:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 52
สิงห์บุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
10:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 50
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี 2
 รอบสาม
10:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 18
นครสวรรค์ 3  vs  ศรีสะเกษ 3
 รอบแรก
11:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 31
นครศรีธรรมราช 3  vs  ศรีสะเกษ 4
 รอบแรก
11:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
11:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 41
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์ 3
 รอบสอง
11:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 45
ตรัง 3  vs  ลพบุรี 3
 รอบสอง
11:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 46
นนทบุรี 2  vs  ชลบุรี 4
 รอบสอง
11:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 42
นครศรีธรรมราช 2  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบสอง
11:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 38
ศรีสะเกษ 2  vs  ตรัง 2
 รอบสอง
11:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 34
ปัตตานี  vs  ปัตตานี 2
 รอบสอง
11:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 35
ปัตตานี 3  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบสอง
11:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 39
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 43
ชลบุรี 2  vs  อุบลราชธานี 2
 รอบสอง
11:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 47
ปัตตานี 4  vs  อุบลราชธานี 3
 รอบสอง
11:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 48
นครศรีธรรมราช 3  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสอง
12:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 44
ชุมพร  vs  ชลบุรี 3
 รอบสอง
12:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 40
ลพบุรี 2  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
12:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 36
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
 รอบสอง
12:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 49
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบสาม
12:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบสาม
12:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 55
ตรัง 3  vs  นนทบุรี 2
 รอบสาม
12:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 53
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบสาม
12:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 54
ชลบุรี 2  vs  ชลบุรี 3
 รอบสาม
12:40
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 56
ปัตตานี 4  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสาม
12:40
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 52
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
12:40
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 50
ปัตตานี 3  vs  ตรัง
 รอบสาม
12:40
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 57
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี 3
 รอบสี่
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 59
นนทบุรี  vs  ชลบุรี 3
 รอบสี่
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 57
ชลบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสี่
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 58
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสี่
13:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 60
ตรัง 3  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบสี่
13:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ชลบุรี
 รอบสี่
13:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 59
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ชลบุรี 3
 รอบสี่
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 60
กรุงเทพมหานคร 4  vs  ชลบุรี 4
 รอบสี่
13:45
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 61
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 62
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 61
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ชลบุรี 4
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 63
ชลบุรี  vs  ชลบุรี 4
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 4
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
รวม ฟันดาบสากล  77 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
สมุทรสาคร  vs  ตาก
 รอบแรก
18:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
20:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สุโขทัย  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาสารคาม  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  ระนอง
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 30
ขอนแก่น  vs  นครพนม
 รอบแรก
13:00
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 31
ตราด  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13:22
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
13:37
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 33
นครปฐม  vs  เลย
 รอบแรก
13:49
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 1033
สุโขทัย  vs  ลำปาง
 รอบแรก
14:02
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 1034
อุตรดิตถ์  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
14:18
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 1035
สุพรรณบุรี  vs  ยะลา
 รอบแรก
14:24
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 1036
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:41
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
ยะลา  vs  ระนอง
 รอบแรก
14:59
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
เลย  vs  ชุมพร
 รอบแรก
15:13
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:25
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 37
เชียงราย  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
15:26
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 38
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:31
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 39
อุดรธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:44
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 40
สระแก้ว  vs  ตาก
 รอบแรก
15:56
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 41
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
16:09
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 1037
บุรีรัมย์  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
16:26
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 1038
มหาสารคาม  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
16:35
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 42
ลำพูน  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:37
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 43
พิษณุโลก  vs  เลย
 รอบสอง
16:44
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 44
กาญจนบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
16:48
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 45
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
17:01
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 46
อ่างทอง  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
17:06
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 47
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ระนอง
 รอบแรก
17:12
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 48
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:17
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 49
ชุมพร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
17:34
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง   คู่ที่ 1039
บึงกาฬ  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
17:45
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง   คู่ที่ 1040
สงขลา  vs  พังงา
 รอบแรก
17:55
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง   คู่ที่ 1041
อุตรดิตถ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:10
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง   คู่ที่ 1042
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
18:19
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง
มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย   คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบแรก
18:28
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  31 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 201
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:05
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 203
อุดรธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:05
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 204
นครศรีธรรมราช  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:20
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 205
นครนายก  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 206
อุตรดิตถ์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
13:50
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 207
เชียงใหม่  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
14:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 208
บุรีรัมย์  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14:15
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 209
เพชรบูรณ์  vs  แพร่
 รอบแรก
14:20
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 210
สิงห์บุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
14:30
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 211
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก   คู่ที่ 212
กระบี่  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
15:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก   คู่ที่ 213
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:15
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก   คู่ที่ 214
ชุมพร  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:30
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก   คู่ที่ 215
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
15:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก   คู่ที่ 216
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15:50
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก   คู่ที่ 217
ศรีสะเกษ  vs  นครนายก
 รอบแรก
15:55
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก   คู่ที่ 218
น่าน  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:05
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 1
พะเยา  vs  ยะลา
 รอบแรก
16:20
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 2
หนองคาย  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
16:30
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 3
นราธิวาส  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 4
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 5
กำแพงเพชร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
17:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 6
สุรินทร์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:10
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 7
อ่างทอง  vs  ลำพูน
 รอบแรก
17:25
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
17:35
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 9
ตรัง  vs  กระบี่
 รอบแรก
17:50
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 10
จันทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
18:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 11
น่าน  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
18:05
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
18:10
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 13
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
18:15
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 14
สระแก้ว  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
18:30
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 15
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:30
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 16
บึงกาฬ  vs  แพร่
 รอบแรก
18:31
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
ร้อยเอ็ด  vs  นครปฐม
 รอบแรก
18:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย
รวม มวยสากลสมัครเล่น  34 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
รวม ยิมนาสติก  2 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สกลนคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
10:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
ท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-NO-Kata)    สาย A
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-NO-Kata)    สาย B
นครปฐม  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
จันทบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  ระยอง
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ลำปาง  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
ภูเก็ต  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 17
นครปฐม  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 23
พังงา  vs  สงขลา
 รอบสอง
14:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)  
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)
ท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-NO-Kata)  
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-NO-Kata)
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบสอง
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
บุรีรัมย์  vs  ตรัง
 รอบสอง
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
15:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  ระยอง
 รอบแรก
15:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 29
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 30
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  พังงา
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
15:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 32
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:50
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 33
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:55
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
บุรีรัมย์  vs  นครปฐม
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 36
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
สมุทรปราการ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 37
นครปฐม  vs  พังงา
 รอบ RE
16:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
16:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 38
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ RE
16:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)    สาย A
ลำปาง  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
16:17
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)    สาย B
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 39
ภูเก็ต  vs  ตรัง
 รอบ RE
16:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
16:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. บุคคลชาย
เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
17:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
รวม ยูโด  50 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
กระบี่  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
16:30
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.49
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09.56
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชาย 2 คน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:07
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิง 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:14
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชาย 1 คน
แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน  
รอบชิงชนะเลิศ
09:21
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย -  แคนู 700 เมตร ชาย 1 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:28
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 2 คน
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:42
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.03
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 700 เมตร
แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
10.10
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย -  แคนู 700 เมตร ชาย 2 คน
กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
10.17
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิง 1 คน
เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.24
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 700 เมตร ทีมหญิง
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.31
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย 700 เมตร ทีมชาย
รวม เรือพาย  14 รายการ  
 
ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Junior Ten Dance 
 รอบคัดเลือก
10:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - Junior Ten Dance
สแตนดาร์ด Class AA (Adult) 
 รอบคัดเลือก
10:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class AA (Adult)
สแตนดาร์ด Class B (Youth) 
 รอบคัดเลือก
10:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class B (Youth)
สแตนดาร์ด Class C (Junior II) 
 รอบคัดเลือก
10:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class C (Junior II)
สแตนดาร์ด Class D (Junior I) 
 รอบคัดเลือก
10:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class D (Junior I)
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) 
 รอบคัดเลือก
10:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (Juvenile)
สแตนดาร์ด Class A (Under 21) 
 รอบคัดเลือก
10:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - สแตนดาร์ด Class A (Under 21)
Youth Ten Dance 
 รอบคัดเลือก
10:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - Youth Ten Dance
Youth Ten Dance 
 รอบคัดเลือก
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - Youth Ten Dance
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) 
 รอบคัดเลือก
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile)
ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21) 
 รอบคัดเลือก
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21)
ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult) 
 รอบคัดเลือก
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult)
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth) 
 รอบคัดเลือก
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class B (Youth)
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II) 
 รอบคัดเลือก
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II)
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) 
 รอบคัดเลือก
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
ลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I)
รวม ลีลาศ  15 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 10
นนทบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:30
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  5 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 9
สระบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
09:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 9
สงขลา 2  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
09:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 10
เพชรบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:45
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:45
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 11
อุตรดิตถ์  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:30
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 12
กาฬสินธุ์ 2  vs  สงขลา 2
 รอบแรก
11:15
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 12
สงขลา  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบแรก
11:15
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 13
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี 2
 รอบแรก
14:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 14
เพชรบูรณ์  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:45
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:45
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร 2  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
15:30
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 15
สงขลา  vs  เพชรบุรี 2
 รอบแรก
15:30
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 16
จันทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
16:15
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
16:15
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  15 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย 
 รอบที่ 1
08:30
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอล  - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย
รวม วู้ดบอล   1 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  สงขลา
 รอบแรก
08:30
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
08:30
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 5
นครสวรรค์  vs  สงขลา 2
 รอบสอง
11:00
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 6
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี 2
 รอบสอง
11:00
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 7
พังงา  vs  ชลบุรี 2
 รอบสอง
11:00
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 8
สิงห์บุรี  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบสอง
11:00
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 9
สงขลา 3  vs  กาญจนบุรี 3
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 10
ชลบุรี 3  vs  สุพรรณบุรี 3
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง 
สุพรรณบุรี 5  vs  สงขลา 5
 รอบชิงที่ 3
15:30
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง   คู่ที่ 11
ชลบุรี 3  vs  กาญจนบุรี 3
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามวู๊ดบอลอุทยานสวรรค์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  12 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  พิจิตร
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาสารคาม  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สระบุรี
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
มหาสารคาม  vs  สุราษฎร์ธานี
 กระดานที่ 1
09:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 กระดานที่ 2
13:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 กระดานที่ 2
13:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 กระดานที่ 2
13:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  ภูเก็ต
 กระดานที่ 2
13:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 กระดานที่ 2
13:00
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต์ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  เชียงราย