รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2558

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
อ่างทอง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
อ่างทอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
นครราชสีมา  vs  ตาก
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 7
เชียงราย  vs  กระบี่
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 8
พังงา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
ปราจีนบุรี  vs  พังงา
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  8 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
 รอบสะสมคะแนน
09.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 
 รอบสะสมคะแนน
09.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D 
 รอบสะสมคะแนน
09:00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D
รวม กีฬาทางอากาศ  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 2
อุบลราชธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:08
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:08
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เลย
 รอบแรก
10:16
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:16
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
10:24
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ระยอง
 รอบที่ 2
10:24
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ร้อยเอ็ด  vs  กาญจนบุรี
 รอบที่ 2
10:32
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบที่ 2
10:32
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 2
10:40
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบที่ 2
10:40
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบที่ 2
10:48
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  สระบุรี
 รอบที่ 2
10:48
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10:56
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:56
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
11.28
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:04
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:04
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  สระบุรี
 รอบ RE
11:20
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
เลย  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
11:20
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:28
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  เลย
 รอบชิงที่ 3
11:36
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
11:36
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง 
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:50
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำทีม - ชาย   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
13.56
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - ชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - ชาย   คู่ที่ 2
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:08
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบที่ 2
13:08
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  เลย
 รอบที่ 2
13:16
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - ชาย   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13:16
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - ชาย   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:24
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  กระบี่
 รอบที่ 2
13:24
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 4
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบที่ 2
13:32
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  เลย
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:48
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - ชาย 
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
 รอบชิงที่ 3
13:48
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:08
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
14:16
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - ชาย 
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง 
เลย  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
รวม คาราเต้โด  43 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (100 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนนครสวรรค์ - กรุงเทพมหานคร
Official
จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (100 กม.)
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A
สมุทรสาคร  vs  ลำปาง
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B
พระนครศรีอยุธยา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย B
นครสวรรค์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย C
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย E
นครราชสีมา  vs  นราธิวาส
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย F
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย F
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย G
อำนาจเจริญ  vs  สุโขทัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย G
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย   สาย H
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง   สาย A
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย B
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย E
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย F
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย G
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง   สาย H
ลำปาง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
11:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
อำนาจเจริญ  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
11:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
12:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
ภูเก็ต  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
12:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
อำนาจเจริญ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
12:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
12:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  น่าน
 รอบสอง
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
สุโขทัย  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
ภูเก็ต  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
13:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบสอง
13:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
ลำปาง  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
อำนาจเจริญ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง 
สุโขทัย  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
รวม ซอฟท์เทนนิส  47 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ชัยภูมิ  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย O  คู่ที่ 4
สงขลา  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย O  คู่ที่ 5
ตราด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 33
นครสวรรค์  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 34
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 35
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 36
ราชบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 37
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 38
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 39
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 40
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 9
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:40
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย B  คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
11:20
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย A  คู่ที่ 12
สงขลา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:10
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 29
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 30
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม เทนนิส  2 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 21
จันทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 22
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 23
นครราชสีมา  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 24
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
ลพบุรี  vs  ระนอง
 รอบสอง
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 26
เชียงราย  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
เพชรบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 29
ราชบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 31
พิจิตร  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  12 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
อ่างทอง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
ขอนแก่น  vs  ระนอง
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
รวม เนตบอล  5 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 15
นครสวรรค์  vs  นครนายก
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 16
พิจิตร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
สุราษฎร์ธานี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  5 รายการ  
 
บิลเลียด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย    คู่ที่ 2
มหาสารคาม  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 3
ระนอง  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 4
นครพนม  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
10:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  ระนอง
 รอบแรก
12:30
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 6
ลำปาง  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 7
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
บุคคลชาย    คู่ที่ 12
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
บิลเลียด - บุคคลชาย
รวม บิลเลียด  10 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย 
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย 
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย 
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง 
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง 
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง 
อุดรธานี  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม แบดมินตัน  8 รายการ  
 
โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน 
 3 เกมแรก รอบที่ 1
09:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 4 คน
ทีมชาย 4 คน 
 3 เกมแรก รอบที่ 1 (10 ทีม)
12:30
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 4 คน
ทีมชาย 4 คน 
 3 เกมแรก รอบที่ 2 (8 ทีม)
16:00
สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
Official
โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 4 คน
รวม โบว์ลิ่ง  3 รายการ  
 
ฟันดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 7
สิงห์บุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  สิงห์บุรี
 รอบสอง
10:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
11:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมหญิง)   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:15
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมหญิง)   คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมหญิง)   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมชาย)   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมหญิง)   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  สระบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
ฟันดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง)
รวม ฟันดาบสากล  14 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 7
ลำปาง  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 7
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
20:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 8
ราชบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 1043
เชียงใหม่  vs  นครพนม
 รอบแรก
13:01
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 1044
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:13
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 1045
สุราษฎร์ธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:33
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 1046
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:52
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1047
บุรีรัมย์  vs  นครพนม
 รอบแรก
14:04
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1048
อุตรดิตถ์  vs  ลำปาง
 รอบแรก
14:23
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1049
สิงห์บุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:36
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1050
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:52
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 51
เพชรบูรณ์  vs  พะเยา
 รอบแรก
15:07
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 52
กาญจนบุรี  vs  สกลนคร
 รอบแรก
15:19
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบแรก
15:28
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 54
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
15:32
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 55
ระนอง  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15:50
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 56
นครปฐม  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
15:59
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 57
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:16
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 58
แม่ฮ่องสอน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:25
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1051
ปทุมธานี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
16:41
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1052
สุราษฎร์ธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:47
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1053
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:05
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1054
สุพรรณบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
17:22
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 1055
บุรีรัมย์  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
17:40
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 1056
กระบี่  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
17:58
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 1057
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
 รอบแรก
18:10
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 1058
หนองบัวลำภู  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:27
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 59
สุรินทร์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
18:41
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 60
อุดรธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
18:43
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 61
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
18:47
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 62
อ่างทอง  vs  ตรัง
 รอบแรก
18:49
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 63
สมุทรปราการ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
18:58
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 64
สระบุรี  vs  สตูล
 รอบแรก
19:00
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 65
สระแก้ว  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
19:21
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 66
เชียงราย  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
19:35
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  32 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 219
อ่างทอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 220
นครนายก  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 221
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:15
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 222
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สระแก้ว
 รอบแรก
13:20
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 223
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:30
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 224
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:40
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 225
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 226
ชุมพร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:55
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 227
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:05
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 228
ลำปาง  vs  นครนายก
 รอบแรก
14:10
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 229
อุบลราชธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14:20
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 230
พะเยา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
14:25
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก   คู่ที่ 231
ร้อยเอ็ด  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:35
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก   คู่ที่ 232
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก
เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก   คู่ที่ 233
สิงห์บุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:50
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก
เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก   คู่ที่ 234
ร้อยเอ็ด  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14:50
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก
เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก   คู่ที่ 235
นครราชสีมา  vs  นครนายก
 รอบแรก
14:55
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก
มิดเดิลเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก   คู่ที่ 236
นครราชสีมา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
15:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก
มิดเดิลเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก   คู่ที่ 237
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:05
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.    คู่ที่ 18
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:15
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.    คู่ที่ 19
อุบลราชธานี  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
15:30
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.    คู่ที่ 20
แม่ฮ่องสอน  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
15:31
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.    คู่ที่ 21
ร้อยเอ็ด  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
15:40
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 22
ตรัง  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 23
ลำปาง  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
15:55
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 24
ขอนแก่น  vs  ชุมพร
 รอบแรก
16:05
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 25
บึงกาฬ  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
16:15
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 26
สมุทรสาคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:25
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 27
สุพรรณบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
16:40
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 28
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:55
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 29
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
17:00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 30
สมุทรปราการ  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
17:10
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 31
แพร่  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
17:11
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 32
บึงกาฬ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:20
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 33
สุโขทัย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:30
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
รวม มวยสากลสมัครเล่น  35 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย
ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย
ปืนยาวอัดลม - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม - บุคคลชาย
ปืนยาวอัดลม - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม - ทีมชาย
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง
ยิมนาสติกศิลป์ - ราวต่างระดับ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ราวต่างระดับ - หญิง
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:45
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วง - ชาย
รวม ยิมนาสติก  5 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ตรัง 4  vs  บุรีรัมย์ 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 27
สมุทรสงคราม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช 4  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:33
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สงขลา 4  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:33
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ลำปาง 3  vs  น่าน 5
 รอบแรก
10:33
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ 3
 รอบแรก
10:33
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
พิษณุโลก 5  vs  มหาสารคาม 3
 รอบแรก
10:50
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ภูเก็ต 4  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบแรก
10:50
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ 3  vs  ตรัง 4
 รอบแรก
10:50
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ลพบุรี 2  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:55
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ระยอง  vs  เพชรบูรณ์ 5
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  ระยอง
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ขอนแก่น 3  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
บุรีรัมย์  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
ตรัง  vs  ระยอง
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
สงขลา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
นครปฐม  vs  ระยอง
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
ลำปาง  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
มหาสารคาม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
เชียงราย 5  vs  นครปฐม 2
 รอบแรก
11:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
มหาสารคาม 3  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
ภูเก็ต  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
11:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 29
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13.00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 31
ศรีสะเกษ  vs  ระยอง
 รอบสอง
13.00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 32
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13.00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13.00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 35
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13.00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 45
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13.00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 44
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
13.00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 30
ลำปาง  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13.00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 33
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 36
เชียงราย  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
13:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 38
ลพบุรี  vs  ระยอง
 รอบสอง
13:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 37
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 39
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:45
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 40
นครปฐม  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
13:50
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 46
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
14:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81 - 90 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 50
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:22
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 71
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 72
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 73
ชลบุรี  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 59
ตรัง  vs  ลำปาง
 รอบ RE
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 41
เพชรบูรณ์  vs  ระยอง
 รอบสอง
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 51
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 60
ระยอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
15:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 56
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 57
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 42
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบสอง
15:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 43
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
15:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 48
ระยอง  vs  สงขลา
 รอบสอง
15:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 47
บุรีรัมย์  vs  นครปฐม
 รอบสอง
15:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 58
บุรีรัมย์  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย 
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 70
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 61
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 62
ระยอง  vs  เชียงราย
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 63
ชลบุรี  vs  ระยอง
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 65
ตรัง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 66
จันทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 67
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 68
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบ RE
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 53
สุพรรณบุรี  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 54
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
เพชรบูรณ์  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 48- 52 กก. บุคคลหญิง
ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 49
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
ยูโด - ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
รวม ยูโด  73 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
ร้อยเอ็ด  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 10
นครนายก  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:30
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 12
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:30
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:35
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:40
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:45
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:55
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:05
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:15
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:25
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:35
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:45
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:55
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:05
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:10
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:15
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:25
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:35
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:45
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:55
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:00
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:05
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:10
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:15
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:20
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:25
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:30
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:35
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:40
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:45
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
12:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
12:55
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
13:00
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:05
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 รอบแก้ตัว
13:10
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:15
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:20
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:25
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:30
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
13:35
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:40
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:45
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบแก้ตัว
13:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:55
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
 รอบแก้ตัว
14:00
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:05
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:10
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:15
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:20
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
14:35
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
14:45
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:55
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:05
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:15
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:25
บึงบอระเพ็ด
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
บึงบอระเพ็ด