รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
09:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
09:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
10:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - หญิง
กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
14:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 4
15:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
15:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  34 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  ปราจีนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย 
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาดาบไทย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระบี่ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นครพนม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 8
กระบี่  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 12
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 14
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 15
จันทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 16
นครสวรรค์  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 17
อ่างทอง  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 18
ปทุมธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 20
อ่างทอง  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 22
สุรินทร์  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 23
สุรินทร์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 24
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 25
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 26
เพชรบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 27
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
มหาสารคาม  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 19
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 22
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 23
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
มหาสารคาม  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 30
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 31
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 32
มหาสารคาม  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 34
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 36
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบสอง
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ลำพูน  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
13:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  จันทบุรี
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  ลำพูน 2
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
ดาบสองมือ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
ดาบสองมือ ทีมหญิง   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
กระบี่ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  นครสวรรค์ 2
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลชาย
ดาบสองมือ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมหญิง
รวม กีฬาดาบไทย  81 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปีกร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ (Accuracy) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - ปีกร่อน แบบลงเป้าหมายแม่นยำ (Accuracy)
Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ 
 รอบสะสมคะแนน
10.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ
รวม กีฬาทางอากาศ  2 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
10:15
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบที่ 2
10:15
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
กระบี่  vs  สุโขทัย
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
 รอบที่ 2
10:45
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบที่ 2
10:45
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบที่ 2
11:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบที่ 2
11:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบ RE
11:45
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
รวม คาราเต้โด  15 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
อินไลน์เรสบุคคล 140 กม. ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนนครสวรรค์ - กรุงเทพมหานคร
Official
จักรยาน - อินไลน์เรสบุคคล 140 กม. ชาย
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ชัยนาท  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 4
ฉะเชิงเทรา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 7
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 9
ชัยนาท  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 10
ปัตตานี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 11
นครปฐม  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 12
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 14
นครสวรรค์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 15
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 18
ชัยนาท  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 19
นครปฐม  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 20
กระบี่  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 21
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 22
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 23
ฉะเชิงเทรา  vs  กระบี่
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 24
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 25
ปัตตานี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 26
ชัยนาท  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 27
ขอนแก่น  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 28
ปัตตานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
รวม ชักกะเย่อ  28 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
อำนาจเจริญ  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
นครราชสีมา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
09:45
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:45
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
09:45
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
สมุทรสาคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:45
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่ 
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
น่าน  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
11:15
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
สุพรรณบุรี  vs  น่าน
 รอบสอง
11:15
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:15
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
11:15
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่ 
ภูเก็ต  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
อำนาจเจริญ  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
อำนาจเจริญ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่ 
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
น่าน  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่ 
ภูเก็ต  vs  อำนาจเจริญ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่ 
สมุทรสาคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
รวม ซอฟท์เทนนิส  28 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย N  คู่ที่ 11
ชัยนาท  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย N  คู่ที่ 12
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
ชลบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย M  คู่ที่ 13
กำแพงเพชร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  5 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
อุบลราชธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
พัทลุง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
ชัยภูมิ  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
นครสวรรค์  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 20
กำแพงเพชร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 21
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 22
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 23
พิษณุโลก  vs  พัทลุง
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 24
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
สงขลา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
10:00
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:40
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย C  คู่ที่ 23
ราชบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
11:20
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย D  คู่ที่ 24
ชลบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
12:10
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สิงห์บุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  นครนายก
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
มหาสารคาม  vs  สกลนคร
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
พังงา  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
พัทลุง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 22
นครราชสีมา  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ตรัง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
เชียงราย  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
มหาสารคาม  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
พระนครศรีอยุธยา  vs  พังงา
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
พัทลุง  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
พังงา  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 23
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 24
บึงกาฬ  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 25
นครปฐม  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 26
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 27
ปทุมธานี  vs  บึงกาฬ
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 28
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย   คู่ที่ 29
บึงกาฬ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
ปทุมธานี  vs  พังงา
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รวม เทควันโด  31 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
 รอบแรก
11:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 59
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 60
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 61
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 62
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 63
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 64
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 65
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 66
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 67
พิจิตร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 68
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 69
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 70
พัทลุง  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 71
นครสวรรค์  vs  น่าน
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 72
นนทบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 73
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 74
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 75
เพชรบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 76
สุโขทัย  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 77
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 78
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 79
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  21 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 70
จันทบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 71
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 72
ฉะเชิงเทรา  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 73
พิจิตร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 74
จันทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:25
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 75
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:25
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 76
นครราชสีมา  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:25
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:25
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 78
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:50
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 79
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:50
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 80
ราชบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:50
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 81
จันทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:50
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 82
ชุมพร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 83
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 84
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
10:45
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 85
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:45
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 86
พิจิตร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
10:45
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 87
จันทบุรี  vs  ระนอง
 รอบสอง
10:45
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 88
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 89
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
11:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 90
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 91
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 92
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
 รอบสอง
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 93
เพชรบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 94
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 95
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 96
จันทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 97
ระนอง  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 98
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 99
ระนอง  vs  เชียงราย
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 100
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 101
จันทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 102
ชุมพร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 103
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 104
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  35 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
ปทุมธานี  vs  ระนอง
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 23
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 24
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
ขอนแก่น  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
รวม เนตบอล  5 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 30
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 31
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 32
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 33
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 34
สระบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
นครพนม  vs  ระนอง
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
นครพนม  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
นครพนม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
อุตรดิตถ์  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
ตรัง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  ระนอง
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ปราจีนบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
แพร่  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  20 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย) 
ศรีสะเกษ  vs  สตูล
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย) 
นครสวรรค์  vs  นราธิวาส
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย) 
ชุมพร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย) 
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
หนองคาย  vs  ยะลา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
เพชรบุรี  vs  ชุมพร
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  จันทบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
นครสวรรค์  vs  สมุทรสาคร
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตรัง
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
ปัตตานี  vs  อ่างทอง
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
จันทบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  สุโขทัย
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
ปัตตานี  vs  ชุมพร
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
จันทบุรี  vs  สระแก้ว
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
ปทุมธานี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
บุรีรัมย์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
แม่ฮ่องสอน  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
นราธิวาส  vs  ชัยภูมิ
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
ยะลา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
สงขลา  vs  พัทลุง
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง) 
สุโขทัย  vs  สตูล
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง) 
จันทบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง) 
สมุทรสาคร  vs  ชุมพร
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง) 
ศรีสะเกษ  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
ชัยภูมิ  vs  ยะลา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  ปทุมธานี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
สระบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
ปัตตานี  vs  ยะลา
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
ฉะเชิงเทรา  vs  จันทบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
รวม ปันจักสีลัต  40 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  ตาก
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 8
อุดรธานี  vs  พะเยา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 9
ลำพูน  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 11
ลพบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 13
พัทลุง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 14
มหาสารคาม  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 15
ตาก  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 16
กำแพงเพชร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 17
สมุทรสงคราม  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 19
สงขลา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 21
พะเยา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 23
สุราษฎร์ธานี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:15
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 25
พัทลุง  vs  ตาก
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 26
มหาสารคาม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 27
สระบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 28
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 29
สมุทรสงคราม  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 31
สงขลา  vs  พะเยา
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 32
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 33
อุดรธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 35
สุราษฎร์ธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 37
พัทลุง  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 38
ตาก  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 39
มหาสารคาม  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 40
กำแพงเพชร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 43
สงขลา  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 44
พะเยา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 45
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 47
ปทุมธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
14:45
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 49
มหาสารคาม  vs  ตาก
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 50
สระบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 51
พัทลุง  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 52
สมุทรสงคราม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 53
อุดรธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 55
ศรีสะเกษ  vs  พะเยา
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 56
อุดรธานี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 57
สงขลา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 58
สุราษฎร์ธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 59
ลพบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
16:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
รวม เปตอง  50 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์