รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
กระโดดไกล - หญิง 
 สัตตกรีฑา 5
09:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
พุ่งแหลน - หญิง 
 สัตตกรีฑา 6
13:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง
กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - หญิง
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - หญิง
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 7
16:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 7
16:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - สัตตกรีฑา - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  30 รายการ  
 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟจิรประวัติ
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
บุคคลชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟจิรประวัติ
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
รวม กอล์ฟ  2 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
ทีมหญิง 
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมหญิง 
เพชรบูรณ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย 
กระบี่  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาดาบไทย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
อ่างทอง  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
สุรินทร์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
อ่างทอง  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
นครพนม  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
อ่างทอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
บุรีรัมย์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
ลำพูน  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย E  คู่ที่ 15
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 16
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 17
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย E  คู่ที่ 18
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 19
ปทุมธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 20
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   สาย E  คู่ที่ 21
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
เพชรบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
บุรีรัมย์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
กระบี่  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
ลำพูน  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
บุรีรัมย์  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 14
กระบี่  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 15
ลำพูน  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
บุรีรัมย์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 18
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 20
ลำพูน  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  นครพนม
 รอบสอง
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
สุรินทร์  vs  ลำพูน
 รอบสอง
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
เพชรบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
ดาบสองมือ ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  บุรีรัมย์
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  เพชรบุรี
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
ดาบสองมือ ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
ดาบสองมือ ทีมชาย   คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
กระบี่ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ บุคคลหญิง
ดาบสองมือ ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ ทีมชาย
รวม กีฬาดาบไทย  63 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ
Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ
ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด
รวม กีฬาทางอากาศ  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
09:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)    คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
09:15
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:15
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1) 
กระบี่  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
Official
คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)
รวม คาราเต้โด  6 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
อินไลน์เรสบุคคล 80 กม. หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนนครสวรรค์ - กรุงเทพมหานคร
Official
จักรยาน - อินไลน์เรสบุคคล 80 กม. หญิง
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย
บุคคลหญิง 
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง
ชายคู่ 
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม
รวม ซอฟท์เทนนิส  5 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 11
ลพบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย O  คู่ที่ 14
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย O  คู่ที่ 15
ระยอง  vs  ตราด
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 61
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 62
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 63
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 64
ราชบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 65
ชลบุรี  vs  ยะลา
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 66
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 67
น่าน  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 68
นครสวรรค์  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
15:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย P
ชัยนาท  vs  นครสวรรค์
 รอบที่ 2
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Q
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบที่ 2
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย R
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบที่ 2
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย S
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบที่ 2
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:00
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย Q  คู่ที่ 26
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:40
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 27
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:20
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 28
มหาสารคาม  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
12:00
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
พังงา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
บึงกาฬ  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 7
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 8
บึงกาฬ  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
อุตรดิตถ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
อ่างทอง  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
สมุทรปราการ  vs  ลำพูน
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 25
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบสอง
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 26
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 27
ชัยนาท  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 28
นนทบุรี  vs  พัทลุง
 รอบสอง
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
พังงา  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
มุกดาหาร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
บึงกาฬ  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
บึงกาฬ  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
สระบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
นครปฐม  vs  บึงกาฬ
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
ปัตตานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
มหาสารคาม  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 29
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 30
ชัยนาท  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง   คู่ที่ 31
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
สมุทรปราการ  vs  บึงกาฬ
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รวม เทควันโด  33 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง 
 รอบแรก
11:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 80
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 81
ชุมพร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 82
สงขลา  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 83
ศรีสะเกษ  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 84
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 85
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 86
สมุทรสาคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 87
ปทุมธานี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 88
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 89
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 90
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 91
นครราชสีมา  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 92
ลำปาง  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 93
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 94
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 95
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบที่ 1
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
อุบลราชธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบที่ 1
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
ลพบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบที่ 1
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 1
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
ระนอง  vs  พิจิตร
 รอบที่ 2
09:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
09:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
ฉะเชิงเทรา  vs  ภูเก็ต
 รอบที่ 2
09:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  จันทบุรี
 รอบที่ 2
09:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบที่ 2
10:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 10
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบที่ 2
10:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบที่ 2
10:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 12
นครสวรรค์  vs  จันทบุรี
 รอบที่ 2
10:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 13
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 3
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 14
ภูเก็ต  vs  จันทบุรี
 รอบที่ 3
10:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบที่ 3
10:45
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 16
นครราชสีมา  vs  จันทบุรี
 รอบที่ 3
10:45
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร 2  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
หญิงคู่   คู่ที่ 19
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 1
13:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 20
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:25
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 21
ชุมพร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:25
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 22
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
13:25
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 23
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:25
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 24
พิจิตร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:50
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 25
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:50
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 26
จันทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:50
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 27
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:50
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 28
ระนอง  vs  ภูเก็ต
 รอบที่ 2
14:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 29
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
 รอบที่ 2
14:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
 รอบที่ 2
14:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 31
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
14:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 32
จันทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบที่ 2
14:40
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 33
ลพบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบที่ 2
14:40
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 34
เชียงราย  vs  นครสวรรค์
 รอบที่ 2
14:40
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 35
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
14:40
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 36
จันทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
15:05
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 37
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
15:05
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 38
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
15:05
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 39
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15:05
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 40
ระนอง  vs  พิจิตร
 รอบที่ 3
15:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 41
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 3
15:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 42
จันทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบที่ 3
15:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 43
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 3
15:30
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 44
จันทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:55
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 45
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:55
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 46
ระนอง  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 47
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:15
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
รวม เทเบิลเทนนิส  48 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 26
ปทุมธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เนตบอล - ทีมหญิง
รวม เนตบอล  2 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 35
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 36
นครสวรรค์  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
10:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 37
ปทุมธานี  vs  ตาก
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 38
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 39
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 40
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  ระนอง
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
นครพนม  vs  ตรัง
 รอบสอง
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
พิษณุโลก  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
นครพนม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
ราชบุรี  vs  นครพนม
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
ราชบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
ระยอง  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
17:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
17:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
17:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
17:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
17:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
17:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
ตรัง  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
17:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
17:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
18:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
18:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
 รอบสอง
18:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
18:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
สงขลา  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
18:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 6
ระยอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
18:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
18:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 8
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
18:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  40 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย) 
สตูล  vs  นราธิวาส
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย) 
ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (ชาย)
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
ตรัง  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
สระแก้ว  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย 
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  นราธิวาส
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย 
ฉะเชิงเทรา  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
ยะลา  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
แม่ฮ่องสอน  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย 
สุพรรณบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย 
นนทบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย 
ยะลา  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย 
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง) 
สุโขทัย  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง) 
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - รุ่นS น้ำหนักต้องเกิน 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 45 กิโลกรัม (หญิง)
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
ยะลา  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
ปัตตานี  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
เพชรบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง 
ชุมพร  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง 
พัทลุง  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
สุพรรณบุรี  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
ชุมพร  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
รวม ปันจักสีลัต  32 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
สมุทรสงคราม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่ 
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสงคราม
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่ 
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่ 
สมุทรสงคราม  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่ 
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - หญิงคู่
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก.
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Heavy Weight นน.เกิน 85 กก. ขึ้นไป
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 165 ซม.
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 16
ลำปาง  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
20:00
สนามฟุตซอลอุทยานสวรรค์
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 15
ราชบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 16
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 1073
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 1074
สุโขทัย  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 1075
นครพนม  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 1076
บุรีรัมย์  vs  ประจวบคีรีขันธ์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 1077
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 1078
บุรีรัมย์  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง   คู่ที่ 1079
พังงา  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - หญิง
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 118
เพชรบูรณ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 119
ระนอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
15:50
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 120
ระนอง  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 121
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
16:35
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 122
อุดรธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
16:50
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 123
พิษณุโลก  vs  สระแก้ว
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 124
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:15
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 125
ระนอง  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
17:20
หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  15 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 23
ชุมพร  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 2
สงขลา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 24
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
 รอบแรก
09:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 26
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 5
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 27
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 6
สมุทรสาคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 28
น่าน  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 7
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 29
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
10:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 8
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 2
10:25
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 31
ชัยภูมิ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบที่ 2
10:35
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 32
สุพรรณบุรี  vs  ยะลา
 รอบที่ 2
10:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 10
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบที่ 2
10:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 11
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
 รอบที่ 2
10:45
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 33
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 2
10:45
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 12
กระบี่  vs  นนทบุรี
 รอบที่ 2
10:58
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 34
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
 รอบที่ 2
10:58
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบที่ 2
1035
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 35
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 13
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบที่ 2
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
11:02
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 36
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบที่ 2
11:02
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบที่ 2
11:07
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 15
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบที่ 2
11:07
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 16
อุบลราชธานี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
11:13
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 39
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 17
ชัยภูมิ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 41
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 20
น่าน  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
11:36
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 40
พิษณุโลก  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:36
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 18
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:36
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 19
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
11:38
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  แพร่
 รอบ RE
11:44
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 46
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 48
เพชรบูรณ์  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 50
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 52
พิษณุโลก  vs  น่าน
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 53
ศรีสะเกษ  vs  ชัยภูมิ
 รอบ RE
15:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.   คู่ที่ 45
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
15:06
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 59 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 54
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
15:18
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.   คู่ที่ 47
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
15:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 49
สมุทรปราการ  vs  กระบี่
 รอบ RE
15:39
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 55
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
15:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 51
ขอนแก่น  vs  สมุทรสาคร
 รอบ RE
15:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 56
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
15:42
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 75 กก.
รวม มวยปล้ำ  52 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 290
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.    คู่ที่ 291
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 292
นครศรีธรรมราช  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก