รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2558

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา1
08:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา1
08:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
กระโดดไกล - ชาย 
 ทศกรีฑา2
09:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - ขว้างค้อน - ชาย
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - ขว้างค้อน - หญิง
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
 ทศกรีฑา3
10:50
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - ชาย
กระโดดสูง - ชาย 
 ทศกรีฑา4
14:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - หญิง
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา5
16:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา5
16:20
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  27 รายการ  
 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
 วันที่ 2
07:00
สนามกอล์ฟจิรประวัติ
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
บุคคลชาย 
 วันที่ 2
07:00
สนามกอล์ฟจิรประวัติ
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
ทีมหญิง 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟจิรประวัติ
Official
กอล์ฟ - ทีมหญิง
บุคคลหญิง 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟจิรประวัติ
Official
กอล์ฟ - บุคคลหญิง
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมหญิง
ทีมชาย 
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
Official
กาบัดดี้ - ทีมชาย
รวม กาบัดดี้  2 รายการ  
 
กีฬาดาบไทย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 13
นครสวรรค์  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 14
อ่างทอง  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 16
อ่างทอง  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 17
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 18
กระบี่  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 19
นครสวรรค์  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 20
ลำพูน  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 21
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 22
เพชรบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 23
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 24
เพชรบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 25
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย E  คู่ที่ 26
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   สาย F  คู่ที่ 27
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
กระบี่ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
นครสวรรค์  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาสารคาม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
มหาสารคาม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ลำพูน  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 6
เพชรบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 8
บุรีรัมย์  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
กระบี่ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
กระบี่ ทีมหญิง   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบ 8 ทีม
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
14:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
ดาบสองมือ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคลชาย
กระบี่ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Official
กีฬาดาบไทย - กระบี่ ทีมหญิง
รวม กีฬาดาบไทย  54 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 ไทม์ไทรอัล
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 ไทม์ไทรอัล
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 9
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)   คู่ที่ 10
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
13:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
13:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
13:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
13:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
13:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - หญิง (3 กม.)
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 5
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 6
 รอบแรก
14:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบแก้ตัว
14:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
 รอบคัดเลือก
14:40
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (24 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:35
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
รวม จักรยาน  28 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  กระบี่
 รอบ 8 ทีม
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 3
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 4
ชัยนาท  vs  นครสวรรค์
 รอบ 8 ทีม
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 6
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 7
ฉะเชิงเทรา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  กระบี่
 รอบ 8 ทีม
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 10
ฉะเชิงเทรา  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 12
ฉะเชิงเทรา  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 16
นครปฐม  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตซอล โรงเรียนนครสวรรค์
Official
ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย B
เชียงใหม่  vs  นราธิวาส
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย C
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย B
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย C
สุราษฎร์ธานี  vs  น่าน
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย A
สุราษฎร์ธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย B
นราธิวาส  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแบ่งกลุ่ม
12:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย C
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมชาย   สาย D
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย B
ศรีสะเกษ  vs  กำแพงเพชร
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
ทีมหญิง   สาย C
น่าน  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  12 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 13
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
 รอบสอง
08:30
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
08:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 17
ระยอง  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
10:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
10:30
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 15
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
12:30
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 18
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
12:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 19
ระยอง  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
14:30
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
14:30
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  8 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย P  คู่ที่ 69
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย Q  คู่ที่ 70
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย R  คู่ที่ 71
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย S  คู่ที่ 72
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย P  คู่ที่ 29
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย Q  คู่ที่ 30
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบที่ 2
16:00
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย R  คู่ที่ 31
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
 รอบที่ 2
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย   สาย S  คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบที่ 2
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  8 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย P  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:00
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย Q  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
10:50
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย R  คู่ที่ 31
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:40
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย S  คู่ที่ 32
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
12:30
ลานยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ม.ภาคกลาง
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
บึงกาฬ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
อ่างทอง  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  ลำปาง
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
พังงา  vs  นครพนม
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ฉะเชิงเทรา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
อุทัยธานี  vs  น่าน
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ชัยนาท  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ปทุมธานี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
ประจวบคีรีขันธ์  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
พัทลุง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
08:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
เชียงราย  vs  บึงกาฬ
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
อ่างทอง  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
สมุทรสาคร  vs  นครพนม
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
ปทุมธานี  vs  น่าน
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
บึงกาฬ  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
ชัยนาท  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
สุรินทร์  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
ราชบุรี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
11:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
บึงกาฬ  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยนาท
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
อุตรดิตถ์  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
บึงกาฬ  vs  ชัยนาท
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
ภูเก็ต  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รวม เทควันโด  42 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม 
 รอบแรก
11:30
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 96
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 98
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 99
น่าน  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 116
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 100
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 101
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 102
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 103
สุโขทัย  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 105
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 106
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 107
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 109
นนทบุรี  vs  สกลนคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 110
สงขลา  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 111
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 108
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 104
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:35
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 112
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 113
อุบลราชธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 114
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 115
เพชรบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  20 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 105
ราชบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 106
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 107
ระนอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 108
ระนอง 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 109
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 110
ระนอง  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 111
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 112
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 41
นครปฐม  vs  ตาก
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 42
จันทบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
10:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 43
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 44
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 45
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 46
สระบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สงขลา  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
นครพนม  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
ตรัง  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
ตรัง  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
อุดรธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิมส์แบดมินตัน จังหวัดนครสวรรค์
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  20 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย 
สระบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
Shooting บุคคลหญิง 
นครสวรรค์ 2  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
พะเยา  vs  มหาสารคาม
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ตราด  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสงคราม
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สงขลา
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
นครสวรรค์ 1  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย 
พะเยา  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย 
สมุทรสงคราม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง 
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง 
สงขลา  vs  นครสวรรค์ 1
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์ 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย 
พะเยา  vs  สมุทรสงคราม
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามเปตองอุทยานสวรรค์
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
รวม เปตอง  16 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี
มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 51 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - มาสเตอร์ชาย อายุเกิน 51 ปี
บุคคลหญิงทั่วไป รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - บุคคลหญิงทั่วไป รุ่น Open
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - ฟิตเนสหญิง รุ่น Open
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
Official
เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
รวม เพาะกาย  10 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 57
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:02
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 79
ยะลา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
09:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 78
มหาสารคาม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 77
น่าน  vs  แพร่
 รอบแรก
09:07
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 80
อุบลราชธานี  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:08
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 81
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:11
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 82
สมุทรสงคราม  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:13
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 59
ยะลา  vs  น่าน
 รอบแรก
09:13
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 83
หนองบัวลำภู  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
09:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 60
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบแรก
09:16
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 84
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:17
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 61
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:18
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 85
สระแก้ว  vs  สงขลา
 รอบที่ 2
09:19
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 86
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 2
09:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 62
นครศรีธรรมราช  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
09:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 87
ชลบุรี  vs  แพร่
 รอบที่ 2
09:24
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 88
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบที่ 2
09:25
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 63
น่าน  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
09:25
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 64
ขอนแก่น  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
09:26
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 65
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:28
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 89
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 2
09:30
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 91
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบที่ 2
09:32
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 66
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบที่ 2
09:32
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 92
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบที่ 2
09:38
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 67
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
09:39
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 68
สุพรรณบุรี  vs  แพร่
 รอบที่ 2
09:43
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 69
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบที่ 2
09:53
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 93
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสงคราม
 รอบที่ 2
09:54
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 94
สมุทรสาคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 2
09:57
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 70
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบที่ 2
10:03
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 95
สระแก้ว  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:04
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 71
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
10:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 96
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
10:07
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 97
อุบลราชธานี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
10:12
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 72
หนองบัวลำภู  vs  น่าน
 รอบที่ 2
10:12
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 73
สมุทรสาคร  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
10:14
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 98
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:18
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 74
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:18
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 75
แพร่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:19
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 113
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
14:55
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 101
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
14:55
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 106
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 108
น่าน  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 110
น่าน  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 112
สมุทรสงคราม  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.   คู่ที่ 102
อุบลราชธานี  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 44 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 104
อุบลราชธานี  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 103
นครสวรรค์  vs  สระแก้ว
 รอบ RE
15:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 114
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
15:03
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 115
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
15:09
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.   คู่ที่ 105
น่าน  vs  ตรัง
 รอบ RE
15:09
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 107
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรสาคร
 รอบ RE
15:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 116
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
15:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 117
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบ RE
15:19
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.   คู่ที่ 109
อ่างทอง  vs  หนองบัวลำภู
 รอบ RE
15:19
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 98 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 118
พิษณุโลก  vs  สมุทรสาคร
 รอบ RE
15:39
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.   คู่ที่ 111
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
15:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย เกิน 130 กก.
รวม มวยปล้ำ  58 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.    คู่ที่ 106
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.    คู่ที่ 107
แม่ฮ่องสอน  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:15
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 108
พะเยา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 109
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:25
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 110
นครราชสีมา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 111
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:55
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 112
อุดรธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 113
ลำพูน  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 114
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 115
สมุทรสาคร  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
14:55
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 116
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 117
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:25
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 118
สระบุรี  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
15:35
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 119
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:45
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 120
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:55
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 121
น่าน  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
16:10
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 122
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
16:25
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 123
บึงกาฬ  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
สนามมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
รวม มวยสากลสมัครเล่น  18 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
น้ำหนักรวม - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
น้ำหนักรวม - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
น้ำหนักรวม - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
สแนทช์ - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
 
ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
08.45
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
08.45
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมชาย (Compound) ทีมชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Compound) ทีมชาย
ทีมผสม (Compound) ทีมผสม   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Compound) ทีมผสม
ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง
ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง
ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง
ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง
ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง
ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง
ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมหญิง (Recurve) ทีมหญิง
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 3
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 4
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบสาม
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบสาม
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย
ทีมชาย (Compound) ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Compound) ทีมชาย
ทีมชาย (Compound) ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Compound) ทีมชาย
ทีมชาย (Compound) ทีมชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Compound) ทีมชาย
ทีมชาย (Compound) ทีมชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Compound) ทีมชาย
ทีมชาย (Compound) ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Compound) ทีมชาย
ทีมชาย (Compound) ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Compound) ทีมชาย
ทีมชาย (Compound) ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมชาย (Compound) ทีมชาย
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Compound) ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Compound) ทีมผสม
ทีมผสม (Compound) ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Compound) ทีมผสม
ทีมผสม (Compound) ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบสอง
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Compound) ทีมผสม
ทีมผสม (Compound) ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Compound) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 3
 รอบสอง
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบสาม
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบสอง
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 4
 รอบสอง
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบสาม
13:15
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ยิงธนู - ทีมผสม (Recurve) ทีมผสม
รวม ยิงธนู  46 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย
ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย
ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official