รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2558

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
BMX - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
สนาม BMX จ.ชัยนาท
Official
จักรยาน - BMX - ชาย
BMX - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
สนาม BMX จ.ชัยนาท
Official
จักรยาน - BMX - ชาย
BMX - หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนาม BMX จ.ชัยนาท
Official
จักรยาน - BMX - หญิง
BMX - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนาม BMX จ.ชัยนาท
Official
จักรยาน - BMX - ชาย
BMX - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนาม BMX จ.ชัยนาท
Official
จักรยาน - BMX - หญิง
รวม จักรยาน  5 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 22
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามฟุตบอล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 131
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 130
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทนนิส  2 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 51
อ่างทอง  vs  ตาก
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 52
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 201
ชุมพร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 234
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 202
อุบลราชธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:02
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 235
อ่างทอง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:03
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 203
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
 รอบแรก
09:04
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 236
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 204
ชุมพร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:08
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 237
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:09
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 238
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:12
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 205
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:13
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 239
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:16
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 240
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:21
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 206
กระบี่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:22
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 241
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:24
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 207
หนองบัวลำภู  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:25
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 208
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:27
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 242
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:33
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 243
อำนาจเจริญ  vs  น่าน
 รอบแรก
09:35
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 209
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:36
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 210
ศรีสะเกษ  vs  ยะลา
 รอบแรก
09:38
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.   คู่ที่ 244
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:39
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 246
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบที่ 2
09:42
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 213
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
09:45
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 245
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
09:45
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.   คู่ที่ 211
อุตรดิตถ์  vs  น่าน
 รอบแรก
09:48
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 247
ชัยภูมิ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
09:50
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 214
ร้อยเอ็ด  vs  พิษณุโลก
 รอบที่ 2
09:59
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 215
แพร่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบที่ 2
10.03
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 248
สุโขทัย  vs  ชลบุรี
 รอบที่ 2
10.03
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 216
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
10.07
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 249
ชุมพร  vs  ขอนแก่น
 รอบที่ 2
10.08
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 250
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
10.09
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 217
สุพรรณบุรี  vs  น่าน
 รอบที่ 2
10.09
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 218
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
10.11
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 251
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
10.11
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 219
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบที่ 2
10.13
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 220
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบที่ 2
10.15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 221
นครศรีธรรมราช  vs  พังงา
 รอบที่ 2
10.19
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 252
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบที่ 2
10.19
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 222
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบที่ 2
10.20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 223
ศรีสะเกษ  vs  อำนาจเจริญ
 รอบที่ 2
10.38
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 212
น่าน  vs  นครสวรรค์
 รอบที่ 2
10.43
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.   คู่ที่ 253
กำแพงเพชร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
10:29
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.   คู่ที่ 254
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:35
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 224
น่าน  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
10:39
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 255
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 225
ร้อยเอ็ด  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 257
ชุมพร  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
10:49
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 256
ศรีสะเกษ  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
10:54
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 258
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:55
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 226
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
10:55
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 227
เชียงใหม่  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 228
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 229
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:05
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 230
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
11:20
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 231
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
11:24
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 232
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
11:25
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 233
ยะลา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ RE
11:34
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 273
สุพรรณบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบ RE
13:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 261
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบ RE
13:00
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 262
ชุมพร  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 57 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 274
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
13:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 263
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
13:15
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.   คู่ที่ 264
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
13:24
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 61 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 275
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
13:27
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 266
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:29
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 265
ขอนแก่น  vs  น่าน
 รอบ RE
13:29
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 267
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
13:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 276
อำนาจเจริญ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
13:40
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.   คู่ที่ 268
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
13:49
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.   คู่ที่ 269
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
 รอบ RE
13:52
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 277
อุบลราชธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
13:53
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.   คู่ที่ 270
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:55
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 74 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 271
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
 รอบ RE
13:57
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.   คู่ที่ 272
เพชรบูรณ์  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
13:59
หอประชุมวิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ม.เจ้าพระยา
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 86 กก.
รวม มวยปล้ำ  75 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
Official
ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 50
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 52
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 53
กาฬสินธุ์ 2  vs  เพชรบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
กาฬสินธุ์  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามชายหาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  2 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 13
นครนายก 2  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 14
นครนายก  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
6 แดง ประเภทเดี่ยว   คู่ที่ 15
นครนายก  vs  นครนายก 2
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
หอประชุมมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
Official
สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานกีฬาอุทยานสวรรค์
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 38
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ลานกีฬาอุทยานสวรรค์
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table