รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09:30
สนาม
โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ตาก
45
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
8
8
11
18
-
-
45
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
-
3
1
-
-
8
 
Remark :
9
จุฑามาศ  จันทกาล
ตาก  
15
สุนิษา  เฉลยวิมาน
ตาก  
5
นุชนาฎ  อินทพันธ์
ตาก  
7
พรชนก  ลี้ภัยรัตน์
ตาก  
13
กัลยกร  ไทรกุล
ตาก  
6
ศศิธร  โพธิ์ขำ
ตาก  
4
อัฐภิญญา  อินทปัญญา
ตาก  
14
จุฑาทิพย์  มธุรส
ตาก  
10
ศิริพักตร์  ฐานิสโร
ตาก  
11
สุทธาสินี  ไชยวงค์
ตาก  
12
อัญชลิกา   รันตชัย
ตาก  
8
ศศิรินทร์  อภิพลธนานันท์
ตาก  
59
อ่างทอง
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
18
22
13
6
-
-
59
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
1
2
3
-
-
10
 
Remark :
14
ณัฐธิดา  เครือทิวา
อ่างทอง  
13
กนกวรรณ  ประจวบสุข
อ่างทอง  
12
ธิดาพร  ไม้หอม
อ่างทอง  
11
เหมือนฝัน  เฉลิมวัฒน์
อ่างทอง  
9
ศิริพร  ผุดผ่อง
อ่างทอง  
7
บุญสนอง  สมัครการ
อ่างทอง  
6
ขวัญจิรา  ทองแดง
อ่างทอง  
8
อัจฉราวรรณ  กายสิทธิ์
อ่างทอง  
5
วัชราภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
อ่างทอง  
15
ญาณี  โพธิ์สุทธิ์
อ่างทอง  
10
ณัฐกฤตา  ชิวินวงศ์ธาดา
อ่างทอง  
4
ธันยธร  พรหมสุวรรณ
อ่างทอง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม