รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09:30 .
สนาม
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
16.03
Gold
1
2
ณัฐชานันท์  ผิวผ่องธนาภร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
14.45
Silver
2
6
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
14.45
Silver
3
5
มนัสนันท์  ชัยธีระภัทรพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
13.87
4
4
กรองแก้ว  ประสมทอง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
12.4
5
8
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
12.37
6
1
พรนัชชา  เจนธำรง
นนทบุรี
นนทบุรี
11.4
7
3
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
11.3
8