รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 11:00 .
สนาม
โรงยิมส์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
มนัสนันท์  ชัยธีระภัทรพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15.9
Gold
1
8
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
15.05
Silver
2
5
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
14.75
Bronze
3
6
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
14.38
4
3
ณัฐชานันท์  ผิวผ่องธนาภร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
13.8
5
4
สุภัสสร  วัชราภรณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
13.13
6
1
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
12.82
7
2
จิตทิวา  หมั่นพลศรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10.28
8