รายการ เทนนิส - หญิงเดี่ยว สาย ไม่ระบุรอบชิงชนะเลิศ
วันที่21 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
 ชนิกานต์  ศิลกุล
เดี่ยวมือ 1  
 พัชรินทร์  ชีพชาญเดช
เดี่ยวมือ 1