สุพรรณบุรี
104
79
84
267
กรุงเทพมหานคร
88
88
103
279
นครสวรรค์
40
26
23
89
ชลบุรี
38
36
38
112
นครราชสีมา
28
37
46
111
อุดรธานี
27
9
16
52
สมุทรสาคร
23
13
20
56
สมุทรปราการ
17
19
18
54
นนทบุรี
16
25
24
65
นครศรีธรรมราช
15
14
23
52