ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ยุทธภพ    ภาคพจน์
เพศ
ชาย
สังกัด
จันทบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 สนุกเกอร์
  15 แดง ประเภทคู่
 สนุกเกอร์
  6 แดง ประเภทเดี่ยว
 สนุกเกอร์
  6 แดง ประเภทเดี่ยว
 สนุกเกอร์
  6 แดง ประเภททีม